Privacy policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση την 21η Ιουλίου 2020.

1. Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

1.1 Η “BEAT Mobility Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα της Ελλάδας επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 115, ΤΚ 11524, στην Αθήνα, και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149759201000 («BEAT» ή «Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

1.2 Μέσω του ιστοτόπου http://www.orbeat.gr/ («Ιστότοπος») σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου μετά ορισμένου χώρου γραφείου , καθώς και πρόσβαση στις εκάστοτε υπάρχουσες υποδομές, εξοπλισμό και γραμματειακή υποστήριξη σε χώρους τους οποίους η Εταιρεία διαθέτει προς το σκοπό αυτό, και οι οποίοι ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, 11524, Αθήνα, Ελλάδα («Υπηρεσία»).

1.3 Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική»), περιγράφει τις πρακτικές που η Beat ακολουθεί σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών-πελατών της κατά την πλοήγηση / χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, που επιθυμούν ή / και κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την “BEAT”, μέσω του Ιστοτόπου αυτού, καθώς και κατά τη χρήση της Υπηρεσίας γενικότερα.

1.4 Με την παρούσα Πολιτική επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η ΒΕΑΤ προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας και κατά την χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.

1.5 Η ΒΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

1.6 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της Πολιτικής.

2. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

2.1 Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες, που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Έτσι, κατά (α) την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, (β) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, (γ) την εξατομίκευση του προσωπικού σας προφίλ, (δ) την υποβολή φόρμας χρήσης της Υπηρεσίας και (ε) την επίσκεψή σας στους χώρους της BEAT στους οποίους η ΒΕΑΤ παρέχει την Υπηρεσία παραχωρείτε στην ΒΕΑΤ τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων.

2.2 Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

2.3 Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μας παρέχετε τα εξής δεδομένα :

2.4 Κατά την εξατομίκευση του προσωπικού σας προφίλ, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

2.5 Κατά την υποβολή φόρμας για χρήση της Υπηρεσίας μας, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα :

2.6 Κατά την επίσκεψή σας στους χώρους της BEAT στους οποίους η BEAT παρέχει την Υπηρεσία, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

3. Για Ποιους Σκοπούς Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

3.1 Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) και (γ) του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΒΕΑΤ για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.2 Προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΒΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ γιατί είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των ακόλουθων έννομων συμφερόντων:

4. Πότε Στηριζόμαστε στη Συγκατάθεσή σας

4.1 Η ΒΕΑΤ δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης των Χρηστών-Πελατών του Ιστοτόπου και της Υπηρεσίας, για τους ακόλουθους σκοπούς :

4.2 Μπορείτε να παρέχετε την συγκατάθεσή σας με τους ακόλουθους τρόπους :

4.3 Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας γίνεται ομοίως με την παροχή της με την αλλαγή των προτιμήσεών σας στον προσωπικό σας λογαριασμό / προφίλ.

5. Ποιοι Μπορεί να Είναι Αποδέκτες των Δεδομένων σας

5.1 Η BEAT δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

5.2 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η BEAT ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένα στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της :

5.3 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και ζητούμε να τηρείται από αυτούς η ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

5.4 Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η ΒΕΑΤ ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

5.5 Για λόγους αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, ορισμένοι από τους παρόχους που ενεργούν για λογαριασμό της ΒΕΑΤ ενδεχομένως να βρίσκονται σε περιοχές εκτός του ΕΟΧ και δεν προσφέρουν επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που μια τέτοια διαβίβαση λαμβάνει χώρα, και δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας για την Τρίτη χώρα, η BEAT θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 44-50 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής. Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, η BEAT θα παράσχει σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο εγγράφων σχετικά με τα εν λόγω μέτρα υπό τους όρους εμπιστευτικότητας και προστασίας του εμπορικού απορρήτου.

6. Απόρρητο και Ασφάλεια Δεδομένων

6.1 Η ΒΕΑΤ προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

6.2 Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την ΒΕΑΤ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

6.3 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό της Εταιρείας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας διεξάγεται από εργαζόμενους/προστηθέντες των συνεργαζόμενων, με την ΒΕΑΤ, φορέων, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρείται από αυτούς η ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

7. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

7.1 Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

7.2 Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης κατόπιν αιτήματός σας ή λόγω υπαιτιότητάς σας (π.χ. για μη πληρωμή). Επιπλέον, οι νόμιμες διατάξεις (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια.

7.3 Η ΒΕΑΤ ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

7.4 Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική που η ΒΕΑΤ διατηρεί για τον σκοπό αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

8. Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας

8.1 Ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που η ΒΕΑΤ συλλέγει και επεξεργάζεται. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της Εταιρείας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας.

8.2 Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ αναφορικά με την διόρθωση, διαγραφή και φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και σε περιορισμό και εναντίωση στην επεξεργασία τους.

8.3 Για την υποβολή των παραπάνω αιτημάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Η ΒΕΑΤ θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.

8.4 Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η ΒΕΑΤ διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

8.5 Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

8.6 Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

9. Ποιες είναι οι Υποχρεώσεις σας

9.1 Η BEAT καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών-Πελατών είναι ακριβή και ενημερωμένα. Για το σκοπό αυτό, η BEAT λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση ή τη διαγραφή ανακριβών δεδομένων. Με την χρήση του Ιστοτόπου και της Υπηρεσίας καθώς και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων, αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την BEAT χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

9.2 Αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε αίτημά σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας απόρριψης της αίτησής σας.

9.3 Με την χρήση του Ιστοτόπου βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην ΒΕΑΤ. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου αναγνωρίζετε πως η ΒΕΑΤ δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συγκατάθεση του ασκούντος την γονική σας μέριμνα.

10. Χρήση Cookies και Συναφών Τεχνολογιών

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με την εγκατάσταση και χρήση Cookies και Συναφών Τεχνολογιών στην τερματική σας συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας εγκατάσταση και χρήση Cookies https://orbeat.gr/en/legal/cookies

11. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της ΒΕΑΤ και Χρηστών-Πελατών σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

11.2 Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] .


PRIVACY POLICY

English version:

Last updated on 21st July 2020.

1. Information on Data Controller

1.1 BEAT Mobility Services Single Member Societe Anonyme, which has its registered seat in Athens, Greece (115 Kifisias Avenue, 11524 Athens, Greece), and is registered in the General Commercial Registry (GEMI) with number 149759201000 (hereinafter referred to as “BEAT” or the “Company”), as the data controller of your personal data takes seriously into consideration the privacy of its users and its relevant legal obligations.

1.2 Through our website http://www.orbeat.gr/ (“Website”) we provide you with office support services with the provision simultaneously of office space, along with access to the infrastructure, equipment and secretarial support of spaces that the Company has at its disposal for the foregoing purposes, as each time are provided by BEAT, and which are located on 115 Kifisias Avenue, 11524 Athens, Greece (“Service”).

1.3 The present Privacy Policy (the “Policy”) describes the practices BEAT abides by when processing the personal data of its Users-Clients that browse/use the Website, and wish to and/or take full advantage of the services provided by BEAT through the Website, as well as during the use of the Service.

1.4 The Policy intends to inform you how BEAT protects the privacy of your communications and collects, processes, uses and stores your personal data through our Website and the provision of the Service, as well as the choices and rights you have with regard to the foregoing collection and processing of your personal data. By visiting our Website and using our Service, you acknowledge having read and fully taken into account the Policy.

1.5 BEAT reserves the right to amend and update the Policy, whenever it deems it appropriate, and any changes thereof shall come in force and effect from the instance they appear online at the present webpage of the Website.

1.6 If any provision of the Policy is declared void or unenforceable, such provision shall be severed from the Policy, which shall otherwise remain in full force and effect to the extent that the original intent of the Policy will not be altered in any material respect.

2. Types of Data Collected

2.1 The categories of personal data we collect from you and process depend on the services we provide to you following your choices. Hence, during (a) browsing our Website, (b) the customisation of your personal user profile, (c) the submission of the form for the use of the Service, and (e) your visit to BEAT’s office spaces in which ΒΕΑΤ offers the Service, you provide BEAT with the following categories of your personal data.

2.2 During the browsing of the Website, you provide us the following personal data:

2.3 For the creation of your personal account, you provide us with the following personal data:

2.4 For the customisation of your personal account, you provide us with the following personal data:

2.5 By submitting the Form for the Use of the Service, you provide us with the following personal data:

2.6 During your visit to the office spaces of BEAT in which BEAT offers the Service, you provide us with the following data:

3. For Which Purposes We Process your Personal Data

3.1 Personal data necessary for the provision of our services is collected and processed by our Company pursuant to article 6 § 1 (b) and (c) of the General Data Protection Regulation (“GDPR”) for the following purposes:

3.2 In addition, your personal data is collected and processed by BEAT pursuant to Article 6 § 1 (f) of the GDPR when necessary for the purpose of pursuing the following legitimate interests:

4. When Do We Rely Upon Your Consent

4.1 BEAT may process personal data only upon the lawful consent of the Users-Clients of its Website and Service for the following purposes:

4.2 You may provide your consent in the following ways:

4.3 You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the treatment of your data prior to its revocation. Your consent is also revoked in the same manner as provided by making the necessary amendments to your preferences in your Personal Profile.

5. Data Recipients

5.1 BEAT does not assign your personal data, or interconnect its database with any third parties, public authorities or other organizations for financial or other consideration.

5.2 For the execution of the purposes mentioned in this Policy, BEAT may provide access to or transfer the following types of your data to the following data processors acting on its behalf:

5.3 The processing of your personal data by our data processors mentioned above is executed under our control and orders and is subject to the same data protection policy or to a policy of at least the same level of protection.

5.4 In the event we are required by a court or other administrative authority and in any other case that we are legally bound to do so, BEAT may transfer your personal data to public authorities to the extent specified by law after however informing you about such disclosure.

5.5 For reasons related to the effectiveness of the services, certain providers operating on behalf of BEAT may be located in areas outside the EEA without offering a level of data protection equivalent to that of the European Union. If such a transfer takes place, and there is no adequacy decision for a third country, BEAT will only transfer your personal data if there are appropriate safeguards as stipulated in Articles 44-50 of the GDPR such as binding corporate rules or the European Commission’s standard contractual clauses. At the request of the data subject, BEAT will provide an electronic copy of documents relating to such safeguards subject to the confidentiality and trade secret protection.

6. Data Security and Confidentiality

6.1 In order to ensure the proper use and integrity of your personal data and to prevent their unauthorised or accidental access, processing, deletion, alteration or other use, BEAT applies appropriate internal policies and takes all appropriate organisational, technical, physical, electronic and procedural security measures, as well as technical standards, in accordance with applicable laws and regulations.

6.2 The processing of your data by BEAT is conducted in a manner that ensures their confidentiality and physical and logical security taking into account the latest developments, implementation costs, and the nature, scope, context and purposes of the processing, as well as the potential risks of varying importance and probability to materialise with respect to your rights and freedoms.

6.3 Your personal data is processed solely by authorised personnel of the Company, bound by strict obligations of confidentiality. In the event that part of the processing of your data is carried out by employees or agents of agencies contracted by BEAT, the Company shall take appropriate measures in order to ensure that the latter apply the same data protection policy or a policy of equivalent data protection level.

7. Data Retention

7.1 We retain your personal data for as long as is necessary for the purposes for which we collect it to fulfill our contractual obligations always taking into account the applicable statute of limitations.

7.2 We will retain your data for a period of five years after the termination of the contractual relationship following your request or due to your fault (e.g., in case of non-payment). In addition, legal provisions (e.g., compulsory retention periods under tax law) require the retention of certain data for six years and, subject to conditions, up to twenty years.

7.3 BEAT may retain your personal data after the expiration of the relevant purposes of processing only in the following cases:

7.4 After the expiration of the retention period, your personal data is erased from our databases and systems in accordance with BEAT’s data protection policies and provided that their retention is no longer required for the fulfillment of the purposes we have described above.

8. Your Rights

8.1 As data subjects, you have the right to request and obtain access, as well as information relating to your personal data being processed by BEAT, and obtain a copy thereof. If you wish to obtain a copy of part or all of your personal data, please contact us at the Company’s details listed in this chapter.

8.2 We further inform you that you have the right at any time to exercise your rights under the terms and conditions of the law as they arise from the GDPR regarding the correction, deletion and portability of your personal data, as well as the restriction and opposition to its processing.

8.3 BEAT will respond to any of your requests within one month from their receipt. Upon prior notice, this period may be extended by a further two months if necessary, taking into account the complexity of the request and the number of any other pending requests. In case of rejection of your request, we will provide you with a relevant justification.

8.4 If your request does not meet the requirements of applicable law, BEAT reserves the right either to: (a) impose a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communicating or executing the requested action, or (b) reject your request.

8.5 If there are any doubts as to the identity of the individual submitting the request, we reserve the right to request the provision of additional information necessary to confirm his / her identity.

8.6 If your rights are infringed, we inform you that you have the right to file a complaint with the Greek Data Protection Authority or with any other competent supervisory authority.

9. Your Obligations

9.1 BEAT undertakes any reasonable effort in order to ensure that the personal data of its Users-Clients are accurate and updated. To this end, BEAT has adopted appropriate measures for the correction or deletion of inaccurate data. By using our Website and Service and by providing your personal data, you acknowledge that your personal data has to be actual, accurate and up to date whenever you are requested to grant such data by our Company. Furthermore, you must inform our Company of any changes to your data so as to ensure it is kept up-to-date and accurate.

9.2 If you are found to be in breach of your obligations, or if the Company has reasonable suspicion that the information you provide is false, or incomplete, or in any way contrary to applicable law or this Policy, we retain the right to reject your application for registration, or to suspend or terminate your account immediately without notice. In this case, you have no right to any compensation due to the rejection of your application, or the suspension or termination of your account.

9.3 By using the Website, you confirm that you are over sixteen (16) years old. If you are under the age of sixteen (16) you have the obligation to abstain from any use of the Website and from any transfer of your personal data without the consent of the person who exercises your parental responsibility. If you fail to comply with the foregoing obligations, you must immediately notify BEAT. In any case, by using the Website, you acknowledge that BEAT is not responsible for your violation of the obligations mentioned above to the extent that it is unable, even if it makes reasonable efforts, to verify your age or to receive consent from your guardian.

10. Cookies and Similar Technologies

Our Website uses cookies and similar technologies installed in your terminal device. For more information please visit our webpage regarding the installation and use of Cookies and Similar Technologies by us: https://orbeat.gr/en/legal/cookies

11. Jurisdiction and Applicable Law

11.1 Any dispute between BEAT and Users-Clients arising from, or in relation to the subject matter of this Policy shall be governed and construed in accordance with Greek law without reference to its conflict of laws principles, and shall be subjected to the exclusive jurisdiction of the competent courts of Athens, Greece.

11.2 If a provision of the Policy is annulled by a decision of a competent court as unlawful, invalid or unenforceable, this will not affect the validity and enforceability of the rest of its provisions, which will remain in full force and will be accordingly applicable.

12. Contact

For any further information or request or for the exercise of your rights regarding this Privacy Policy, you can contact us at the following address: [email protected]